ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Image
Δείτε κάποιες από τις εργασίες που μπορούμε να κάνουμε για εσάς στις τράπεζες:

  • Αγορά Παραβόλων
  • Εξόφληση δανείων
  • Εξόφληση καρτών
  • Ολες τις Πληρωμές
  • Εξοφλήσεις λογαριασμών
  • Μεταφορές χρημάτων
  • Διαπραγματεύσεις μείωσης καταναλωτικών, στεγαστικών δανείων και καρτών
  • Ενημέρωση βιβλιαρίων
  • ¨Εκδοση εξοφλητικών πράξεων δανειακών συμβάσεων
  • Οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα έχετε με την ΤΡΑΠΕΖΑ