ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Image
Αν σκοπευέτε να αγοράσετε ή πουλήσετε ένα οποιοδήποτε όχημα και στην άδεια γράφει Παρακράτηση κυριότητας δεν θα μπορέσετε να κάνετε την αγοροπωλησία μέχρι να κάνετε άρση.Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει αυτήν την διαδικασία