ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Image

Τα Ιδιωτικο ΚΕΠ Αμαρουσίου  αναλαμβάνει μεταφράσεις παντός τύπου και ορολογίας όλων των γλωσσών. Παράλληλα με την μεγάλη γλωσσική ποικιλία που παρέχει το δίκτυο, στο κέντρο μας μπορείτε επίσης να βρείτε ειδικευμένους μεταφραστές πάνω σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα σε νομικά, ιατρικά, τεχνολογικά, και άλλα θέματα.

Οι εξειδικευμένοι μεταφραστές εξασφαλίζουν τη σωστή διεξαγωγή της μετάφρασης του κειμένου σας, και την παροχή ενός τεχνικά και γλωσσικά καταρτισμένου αποτελέσματος.

Για τα έγγραφα  προς μετάφραση μπορούμε επίσης  να αναλάβουμε την επικύρωση τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες(αυτό πρέπει να γίνει πριν την μετάφραση τους)

1.  Ακόμη αναλαμβάνουν επίσημες μεταφράσεις:

-Έγγραφα Αλλοδαπών
-Τίτλοι Σπουδών
-Πιστοποιητικά
-Βεβαιώσεις
-Συμβάσεις

2.  Μεταφράσεις κειμένων εξειδικευμένης ορολογίας

-Ιατρικά – Φαρμακευτικά
-Οικονομικά – Νομικά
-Marketing
-Εκπαιδευτικά

3.  Άλλες υπηρεσίες
-Απομαγνητοφωνήσεις
-Δακτυλογραφήσεις
-Προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος
-Προετοιμασία εισηγήσεων και παρουσιάσεων
-Αιτήσεις για σπουδές στην Αγγλία
-Αιτήσεις για συνταξιοδότηση από άλλη χώρα

Παρακαλώ επικοινωνήστε με το κέντρο μας για να σας ενημερώσουμε για το κόστος των μεταφράσεων

4. Επικυρώσεις των προς μετάφραση εγγράφων ή/και των μεταφράσεων

- Επικύρωση Ελληνικών εγγράφων με σφραγίδα χάγης(apostile)

- Προξενική επικύρωση εγγράφων

-Επικύρωση αλλοδαπών εγγράφων από την χώρα προέλευση τους

-Επικύρωση αλλοδαπών εγγράφων από τις πρεσβείες ή τα προξενικά γραφεία στην Ελλάδα