ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Αντικατάσταση μπορείτε να κάνετε είτε λόγω ταξιδιού στο εξωτερικό ή γιατί θέλετε να έχετε το νέο δίπλωμα ή λόγω απώλειας –κλοπής –φθοράς –αλλαγής ονόματος

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Να έχετε ΕΛΛΗΝΙΚΟ δίπλωμα ροζ ή πράσινο.

- Να έχετε πρωτότυπο Ταυτότητος ή Ελληνικό διαβατήριο (πρωτότυπο) εν ισχύ

- Να έχετε πρωτότυπο Παλαιού Διπλώματος

- Πρωτότυπο & Φωτοτυπία άδειας Παραμονής εάν είστε αλλοδαπός. πρέπει η άδεια παραμονής, να έχει εκδοθεί (185 ημ) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν δεν έχετε τις προυποθέσεις επικοινωνείστε μαζί μας