ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Image
Αν θέλετε να μεταβιβάσετε το επαγγελματικό σας όχημα(πώληση) το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την διαδικασία.Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι:
  1. Κατάθεση πινακίδων
  2. Πληρωμή υπεραξίας
  3. Μεταβίβαση του οχήματος