ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Να έχετε ΕΛΛΗΝΙΚΟ δίπλωμα ροζ ή πράσινο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ,

- Να έχετε πρωτότυπο Ταυτότητος ή Ελληνικό διαβατήριο πρωτότυπο εν ισχύ

- Να έχετε πρωτότυπο Παλαιού Διπλώματος

- Πρωτότυπο & Φωτοτυπία άδειας Παραμονής εάν είστε αλλοδαπόςπρέπει η άδεια παραμονής, να έχει εκδοθεί ( 185 ημ) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν δεν έχετε τις προυποθέσεις επικοινωνείστε μαζί μας