ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Να έχετε ΕΛΛΗΝΙΚΟ δίπλωμα ροζ ή πράσινο

- Να βεβαιωθείτε ότι το δίπλωμα θέλει θεώρηση

- Να έχετε πρωτότυπο Ταυτότητος ή Ελληνικό διαβατήριο πρωτότυπο εν ισχύ

- Να έχετε πρωτότυπο Παλαιού Διπλώματος ή βεβαίωση ασφαλιστικού Φορέα

- Πρωτότυπο & Φωτοτυπία άδειας Παραμονής εάν είστε αλλοδαπός. πρέπει η άδεια παραμονής, να έχει εκδοθεί ( 185 ημ) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν δεν έχετε τις προυποθέσεις επικοινωνείστε μαζί μας