ΕΥΔΑΠ

Image

Μπορούμε να σας ενημερώσουμε για αιτήματα που θα προκύψουν σε οποιαδήποτε εταιρεία  υδρευσης της χώρας.

 

  • Οτι πρόβλημα έχετε με την ΥΔΡΕΥΣΗ (σύνδεση-διακοπή-έλεγχος, υπερογκους λογαριασμούς)
  • Κατηγορίες τιμολογίων
  • Αλλαγή ονόματος
  • Ελεγχοι διάφοροι
  • Καθε είδους βεβαιώσεις
  • Μετατόπιση παροχής
  • Ανύψωση φρεατίου κ.λ.π.