ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ-ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

Image
Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει το όποιο πιστοποιητικο χρειαστείτε από τα πρωτοδικεία και τα ειρηνοδικεία αλλά και άλλες εργασίες που μπορείτε να δείτε παρακαάτω

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

 1. ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ή ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ (αφορά εταιρείες με έτος σύστασης πριν το 2001 και φυσικά πρόσωπα με έναρξη εμπορικής-επιχειρημσπκής δραστηριότητας πριν το 2001)
 2. ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
 3. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ Ή ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 4. ΠΕΡΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Ή ΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
 5. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΜΗ ΑΓΩΓΉΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
 6. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ Ή ΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
 7. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΜΗ (Αφορά θάνατο πριν την 28η/2/2013)
 10. ΠΕΡΙ ΛΥΣΕΩΣ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
 11. ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΜΗ ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
 12. ΠΕΡΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Ή ΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
 13. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (φυσικά πρόσωπα) ΑΠΉΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ - ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΣΥΝΔ/ΓΉΣ -ΕΞΥΓΊΑΝΣΗ, ΑΝΑΓΚ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ, Κ.Λ.Π
 14. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (νομικά πρόσωπα) ΑΠΉΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ - ΠΑΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, ΣΥΝΔ/ΓΉΣ -ΕΞΥΓΊΑΝΣΗΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΓΚ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ, ΣΧ. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΥΣΗΣ Κ.Λ.Π
 15. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ - ΠΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΦΕΤΕΙΟ

 1. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ)ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ)
 2. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ)
 3. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΩΝ
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΠΩΝ
 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΘΗΚΩΝ
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ