ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Image
Εφόσον έχετε απωλέσει μία από τις δύο πινακίδες είτε και τις δύο,θα πρέπει να το δηλώσετε στην αστυνομία και μετά να εκδώσετε καινούριες
¨Οταν οι πινακίδες έχουν φθαρεί δηλ αν έχει κοπεί κάποιο μέρος του αριθμού κυκλοφορίας θα πρέπει να επιστρέψετε τις παλιές και να εκδωσετε νέες