ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Image
Μπορούμε να αναλάβουμε οποιοδήποτε πιστοποιητικό χρειάζεστε από τις κατα τόπους πολεοδομίες όπως:

  • ¨Εκδοση στελέχους οικοδομής
  •  Αίτηση εκτύπωσης σχεδίων(μικροφίλμ)
  • Αναζήτηση αρχιτεκτονικών,μηχανολογικών κ.α σχεδίων από νόμιμες οικοδομές