ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Image

Τα Ιδιωτικο ΚΕΠ Αμαρουσίου  αναλαμβάνει μεταφράσεις παντός τύπου και ορολογίας όλων των γλωσσών. Παράλληλα με την μεγάλη γλωσσική ποικιλία που παρέχει το δίκτυο, στο κέντρο μας μπορείτε επίσης να βρείτε ειδικευμένους μεταφραστές πάνω σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα σε νομικά, ιατρικά, τεχνολογικά, και άλλα θέματα.

Οι εξειδικευμένοι μεταφραστές εξασφαλίζουν τη σωστή διεξαγωγή της μετάφρασης του κειμένου σας, και την παροχή ενός τεχνικά και γλωσσικά καταρτισμένου αποτελέσματος.

1.  Ακόμη αναλαμβάνουν επίσημες μεταφράσεις:

-Έγγραφα Αλλοδαπών
-Τίτλοι Σπουδών
-Πιστοποιητικά
-Βεβαιώσεις
-Συμβάσεις

2.  Μεταφράσεις κειμένων εξειδικευμένης ορολογίας

-Ιατρικά – Φαρμακευτικά
-Οικονομικά – Νομικά
-Marketing
-Εκπαιδευτικά

3. Διερμηνεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό

-Ταυτόχρονη (συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις)
-Διαδοχική
-Ψιθυριστή

4.  Ενοικίαση εξoπλισμού διερμηνείας

5.  Άλλες υπηρεσίες
-Απομαγνητοφωνήσεις
-Δακτυλογραφήσεις
-Προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος
-Προετοιμασία εισηγήσεων και παρουσιάσεων
-Αιτήσεις για σπουδές στην Αγγλία
-Αιτήσεις για συνταξιοδότηση από άλλη χώρα

Παρακαλώ επικοινωνήστε με το κέντρο μας για να σας ενημερώσουμε για το κόστος των μεταφράσεων