ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΧ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Image
Μεταβίβαση ενός αυτοκινήτου ή μιας μοτοσυκλέτας πρέπει να γίνει όταν για κάποιο λόγο αλλάζει ο ιδιοκτήτης.Ο ιδιοκτήτης αλλάζει όταν γίνεται μια αγοροπωλησία μεταξύ δυο φυσικών προσώπων ή  νομικών προσώπων.
Επίσης όταν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου απεβιώσει θα πρέπει να γίνει μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς