ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Image
Σκοπεύετα να ακινητοποιήσετε το επαγγελματικής χρήσης  σας όχημα  διότι κάνετε διακοπή επαγγέλματος έιτε θέλετε να το πουλήσετε.Τώρα το Ιδιωτικό ΚΕΠ Αμαρουσίου μπόρει να αναλάβει την διαδικασία για εσάς.
Η διαδικασία αποτελείται από πολλά στάδια ανάλογα την περίπτωση αλλά εμείς σας τα κάνουμε όλα εύκολα.