ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Image

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν απαιτούνται όλα τα παρακάτω έγγραφα αλλά ορισμένα από αυτά ανάλογα την προέλευση της πράξης και των γονέωνΠως θα τα εκδώστε, από που θα εκδώστε και τι μορφή πρέπει να έχουν θα σας ενημερώσουμε όταν  αποφασίστε να ζητείστε συγκεκριμένη πληροφόρηση.

  1. Αν έχετε ληξιαρχική πράξη γέννησης από Ελληνικό Προξενείο
  2. Αν έχετε τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου για σύνταξη ληξιαρχικήςπράξης γέννησης
  3. Αν έχετε πιστοποιητικό γέννησης – βάπτισης από τις εκκλησιαστικές αρχές
- Ληξιαρχική πράξη Γέννησης
-Πιστοποιητικό γέννησης βάφτισης από τις εκκλησιαστικές αρχές
-Πιστοποιητικό γάμου
-Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο
-Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
-Τελεσίδικη δικαστική απόφαση
-έκθεση επίδοσης,
-πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου
  1. Τέκνα που γεννήθηκαν εντός Πολιτικού Γάμου (πριν από 18-07-1982)
  2. Τέκνα που γεννήθηκαν από 18-07-1982 έως 08-05-1984
  3. Νόμος 1438/84 (από 08-05-1984 και μετά)
  4. Τέκνα που γεννήθηκαν εντός Χ.Ο. Γάμου

- Ληξιαρχική πράξη Γέννησης
Πιστοποιητικό γέννησης βάφτισης από τις εκκλησιαστικές αρχές
-Πιστοποιητικό γάμου
-Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο
-Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
-Τελεσίδικη δικαστική απόφαση
-έκθεση επίδοσης,
-πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Οι διορθώσεις σε ληξιαρχική πράξη γέννησης απαιτούν τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Νομιμοποίηση
• Αναγνώριση
• Αμφισβήτηση πατρότητας
• Προσβολή πατρότητας
• Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
• Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
• Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας
• Προσθήκη ή μεταβολή θρησκεύματος
• Αλλαγή φύλου
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αλλοδαπά έγγραφα που έχουν προσχωρήσει στην συμφωνία της Χάγης πριν μεταφραστουν θα πρέπει να φέρουν σφραγίδατης Χάγης
Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την μετάφραση των εγγράφων αυτών με την παραπάνω προυπόθεση