ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

1. Άδειες Διαμονής για Εργασία

2. Άδειες ειδικού σκοπού: Δεν παρέχεται πρόσβαση στην εργασία

3. Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας

4. Άδειες μακράς διάρκειας

5. Εξαιρετικοί και Ανθρωπιστικοί λόγοι

6. Σπουδές/Κατάρτιση/Έρευνα/Εθελοντισμός/Νεανική Κινητικότητα

7. Μέλη οικογένειας Έλληνα/ίδας πολίτη

8. Μέλη οικογένειας πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

9. Ομογενείς/Απορριφθέντες ΕΔΤΟ και ιθαγένειας

10. Μετάκληση, Έγκριση θεώρησης εισόδου για οικογενειακή επανένωση, Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής, Παράτυπα εργαζόμενοι στην αγροτική οικονομία, Μερική ανάκληση άδειας λόγω κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

11. Επανέκδοση