Υπουργ. Εργασίας ΟΑΕΔ, επιθ Εργασίας

Βεβαιώσεις , Πιστοποιητικά, Αιτήσεις, Καταστάσεις εργαζομένων, ανακοινώσεις, Αγωγές και οτι άλλο έχει σχέση με το υπουργείο Εργασίας σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας.