ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σε οποιοδήποτε Υπουργείο μεταφορών και αν υπάγεστε θα σας ενημερώσουμε για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες , προκειμένου να διεκπεραιώστε το αίτημα σας

 

 

- Νέα διπλώματα Ερασιτεχνικά -επαγγελματικά-Μοτοσικλέτες- Επεκτάσεις, ΠΕΙ φορτηγών-λεωφορείων

- Παλαιά διπλώματα: Αναθεωρήσεις- Απώλειες-Κλοπή-Αντικαταστάσεις-Μετατροπές ξένων διπλωμάτων-αλλαγή ονόματος

- Οχήματα : Κατάθεση πινακίδων, άδειες κυκλοφορίας- Τεχνικοί έλεγχοι-μεταβιβάσεις- κληρονομικά-παραλαβή πινακίδων-απώλειες αδειών, πινακίδων

- Τεχνικό τμήμα: Επιθεώριση οχημάτων-επιθεωρήσεις για συνεργεία κ.λ.π.

- Ειδικές άδειες: εκπαιδευτών ,ταξί, συνεργείων,Πρατηρίων καυσίμων, Μεταβιβάσεις αδειών , Ροδιοτεχνίτη, Ραδιοηλεκτρολόγουκ.λ.π.

 

Οτι άλλο , σας απασχολεί, αρμοδιότητος του Υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών που δεν αναφέρεται στην ανωτέρω λίστα, βλέπε επικοινωνία πιο κάτω