ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (περιφερειες-Δήμοι)

Για τους  Δήμους και τις περιφέρειες απαντήσεις για όλα τα αιτηματά σας

- Για αλλοδαπούς: Έκδοση άδειας παραμονής , ανανέωση για φοιτητές και άλλους αλλοδαπούς κ.λ.π.

- Δημοτολόγιο: Οικογενειακές μερίδες, Μεταδημοτεύσεις, Έκδοση πιστοποιητικών, Πολιτογράφηση, Εγγραφή στα δημοτολόγια κ.λ.π.

- Ληξιαρχείο: Γέννηση,βάπτιση ,γάμος, θάνατος κ.λ.π.

- Τεχνικη Υπηρεσία: Κατασκευή η ανακατασκευή πεζοδρομίου, αδεια εκσκαφής, αίτηση αποχέτευσης, βεβαίωση αρίθμισης ακινήτου

= Πολεοδομία: Τμήμα πολεοδομικού σχεδιασμού, τμήμα οικοδομών, τμήμα αυθαιρέτων