ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

Θα σας λείσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε με οποιαδήποτε τηλεφωνική εταιρεία

- Σταθερά: Αρχική τοποθέτηση ,μεταφορά ,μεταβίβαση, κατάργηση κ.λ.π.

- Κινητά: Διαπραγμάτευση πακέτου, αλλαγή ονόματος, μεταβίβαση, λύση άλλων προβλημάτων

- Επιστροφή χρημάτων όπου χρειάζεται