ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ

 

Διαβατήρια, Υπηκοότητες, βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά κ.λ.π.

σε οποιαδήποτε πρεσβεία και αν ανήκετε με ή χωρίς νομικούς συμβούλους