ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Για όλες τις υπηρεσίες της πολεοδομίας έχουμε την λύση στο πρόβλημα σας

- Για τα αυθαίρετα: Αναγνώριση αυθαιρέτου,αποφυγή κατεδαφίσεων και οτι άλλο έχει σχέση με κατεδαφήσεις και αυθαίρετα

- Οικοδομικές άδειες: Εκδοση αντίγραφων(στελέχους) και σχεδίων.

- Πρωτόκολο: βεβαίωση ως εντός οικισμού και πάσης φύσεως πιστοποιητικά