ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ οποιοδήποτε μέρος της χώρας

1- Ασφαλιστική ενημερότητα

2- Επιστροφή δαπανών(φαρμάκων-εξετάσεων κ.λ.π.)

3- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Θεμελίωση δικαιωμάτος, αιτηση,συγκέντρωση πιστοποιητικών,επιτάχυνση κ.λ.π.

4- Εκδοση κλειδάριθμου

5- Εκδοση βιβιαρίου ασθενείας

6- Εκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών

7- Ελεγχος ενσήμων για επιχηρήσεις 

Για κάθε άλλο αίτημα που μπορεί να έχετε, ακόμη και αν δεν αναφέρεται στα ανωτέρω, θα σας ενημερώσουμε άμεσα και αποτελεσματικά